Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.