Δραστηριότητες

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με Αναπηρία, Ανθι-Ζω, λειτουργεί στο πλαίσιο δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” με φορέα υλοποίησης την Ε.Ε.Τ.Α.Α και απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών, έφηβους και ενήλικες έως 50 ετών.