Η αυτοεξυπηρέτηση είναι μια τάση που έχει καθιερωθεί στη σύγχρονη κοινωνία και αφορά την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει μόνο του τις καθημερινές του ανάγκες και προβλήματα, χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου. Η αυτοεξυπηρέτηση έχει πολλά οφέλη, όπως την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας του ατόμου.