Στη δημιουργική γραφή εντάσσονται δραστηριότητες όπως η παρατήρηση μιας εικόνας ή ενός εξωφύλλου ή μιας σελίδας από ένα βιβλίο και η ανάλυσή της. Τα παιδία έτσι αναπτύσσουν τη φαντασία τους και δημιουργούν νέες ιστορίες. Δραστηριότητα «Φτιάχνω παραμύθια και ιστορίες με διαφορετικούς τρόπους» σε αυτή τη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες φτιάχνουν το δικό τους παραμύθι.