Η ειδική γυμναστική αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διοχέτευση ενέργειας σε ποιοτικά ερεθίσματα, που προάγουν την υγεία και την ευρωστία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισορροπία και τον προσανατολισμό που αποτελούν τη βάση για τη περαιτέρω εκπαίδευση αλλά και για την ανάπτυξη της αυτονομίας και την αναβάθμιση ποιότητας της ζωής των παιδιών.