Η Εργοθεραπεία είναι επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί θέματα της υγείας, παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες.

Είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε αυτούς, ανεξάρτητα από την πάθηση, αναπηρία ή μειονεξία που πιθανό να αντιμετωπίζουν.

Στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης η εργοθεραπεία δεν έχει τον κάθε αυτού της ρόλο δλδ ως θεραπεία, δεν έχει δλδ θεραπευτική προσέγγιση αλλά μέσα από το παιχνίδι τη δημιουργία και τις ομάδες συμβάλλει στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσω του παιχνιδιού και των διασκεδαστικών εμπειριών  τα παιδιά αναπτύσσουν αισθητηριακές, κινητικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες και απολαμβάνουν το ομαδικό παιχνίδι. Αναπτύσσουν το αισθητικό τους κριτήριο, τις δεξιότητες επικοινωνίας και κίνησης, τη δημιουργική αλλά και λογική τους σκέψη.

Με όχημα δραστηριότητες και παιχνίδια που συνδέονται με την κίνηση, τη μουσική και το τραγούδι, τον αυτοσχεδιασμό και την παντομίμα, την ενασχόληση με τα χρώματα, τα σχήματα ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, την πραγματικότητα γύρω τους, τους άλλους, αποδέχονται την διαφορετικότητα, διερευνούν τα όρια τους. Μαθαίνουν επίσης να συνεργάζονται, να μοιράζονται τις ιδέες τους, να παίρνουν πρωτοβουλίες να εκφράζουν τα συναισθήματά  τους, να διεκδικούν αλλά και να υποχωρούν.