Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με διαφορετικές μορφές εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, κολάζ, κοπτική) χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, όπως: χάντρες, χαρτί, χαρτόνι, δέρμα, ξύλο, πλαστικό κ.α. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών εξασκούν τις δεξιότητες αδρής και λεπτής κινητικότητας, καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα στο πλαίσιο της ατομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης και ένταξης.