Σε αυτή τη δραστηριότητα δημιουργούνται κάθε φορά διαφορετικές συνθήκες μέσα στις οποίες οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να αναγνωρίσουν τους κανόνες και τις συμπεριφορές.

Τα διαδραστικά παιχνίδια αυξάνουν τις δεξιότητες των συμμετεχόντων και την ευγενή άμμιλα. Τα διαδραστικά παιχνίδια συνεργασίας,  προωθούν την «αίσθηση του ανήκειν σε ομάδα» και είναι διασκεδαστικά. Διδάσκουν καλοσύνη, δικαιοσύνη και αποδεικνύουν ότι η αυξημένη παραγωγικότητα προέρχεται από τη συνεργασία με τους συνανθρώπους μας.