Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

Στη λογοθεραπεία βασικός στόχος είναι η αποτελεσματική και επιτυχημένη επικοινωνία και για να επιτευχθεί αυτό συχνά χρησιμοποιείται το παιχνίδι, διότι αποτελεί «κλειδί» για την είσοδο στον κόσμο του παιδιού, καθώς:

  • Μέσω του παιχνιδιού δημιουργείται ένα κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα στον ενήλικα και στο παιδί, αφού συμμετέχουν και οι δυο.
  • Δημιουργείται ένα γνώριμο και ασφαλές περιβάλλον, διότι το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από επανάληψη, με αποτέλεσμα το παιδί να γνωρίζει τι πρόκειται να ακολουθήσει και να μη βιώνει ένταση.
  • Δημιουργούνται θετικά συναισθήματα και αντιδράσεις, όπως γέλιο.
  • Παρέχονται ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων σε ένα περιβάλλον ασφαλές, από το οποίο απουσιάζει η ένταση.
  • Ενισχύεται η εναλλαγή σειράς μέσω παιχνιδιών εναλλαγής ρόλων.

Όταν το παιδί δέχεται ένα ερέθισμα, δημιουργούνται στον εγκέφαλο συνάψεις μέσω των νευροδιαβιβαστών, οι οποίοι μεταφέρουν στο γνωστικό κέντρο του εγκεφάλου το ερέθισμα που έλαβαν. Κάθε φορά που το παιδί λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για ένα στοιχείο με διαφορετική μορφή, π.χ. οπτικά και ακουστικά, δημιουργούνται νέες συνάψεις για την προϋπάρχουσα γνώση, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτή πιο ισχυρή. Όταν, λοιπόν, τα ερεθίσματα προσφέρονται πολυαισθητηριακά, δημιουργούνται γνωστικά δίκτυα που είναι πιο ισχυρά και παγιώνονται με την επανάληψη.