Μέσω της «ρυθμικής οργάνωσης» που εμπεριέχεται στη μουσική βοηθάμε στην οργάνωση της κοινωνικοποίησης, της λεκτικής, σωματικής και συναισθηματικής έκφρασης του ατόμου και ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες.