Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία μεταξύ των γονέων και του κοινωνικού λειτουργού με σκοπό να τους προσφερθεί βοήθεια όσον αφορά στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η κοινωνικοποίηση κ.α. Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι στήριξης του ευρύτερου πλαισίου της οικογένειας.

  • Δεν αποτελεί μόνο ενημέρωση αναφορικά με την εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού.
  • Δεν συνιστά ατομική ψυχοθεραπεία για τους γονείς.
  • Δεν αποτελεί «μάθημα» ούτε μια σειρά τυποποιημένων συμβουλών για τους γονείς. Οι συμβουλές υπάρχουν, ωστόσο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής διαδικασίας και είναι εξατομικευμένες για το κάθε παιδί και τις δυσκολίες που παρουσιάζει.
  • Δεν έχει στόχο να επισημάνει στους γονείς τα λάθη τα οποία μπορεί να έχουν πραγματοποιήσει και δεν αποτελεί «κριτική» πάνω στον τρόπο ανατροφής των παιδιών τους ή σε πράγματα τα οποία αποδείχτηκαν δυσλειτουργικά κατά την εξέλιξη του.

Η συμβουλευτική γονέων είναι μια δυναμική και ζωντανή διαδικασία. Θα πρέπει να διακρίνεται από ελευθερία, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, αυθορμητισμό και ευελιξία. Η επαφή που διατηρείται με τους γονείς, καθώς και η σχέση η οποία χτίζεται και εδραιώνεται είναι πολύ σπουδαία και ουσιαστικής σημασίας για την εξέλιξη των παιδιών αλλά και των ίδιων ως γονέων.