Παραγωγή ή αναπαράσταση μίας πραγματικής ή φανταστικής εικόνας. Έκθεση με αντίγραφα διάσημων πινάκων που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά μας.